Bezpieczne rozwiązania

dla towarów wysokiej jakości

W obszarze ochrony zdrowia liczy się tylko jedno: bezpieczeństwo. Odnosi się to zarówno do integralności towarów, jak i do punktualnej dostawy. W końcu może chodzić o ludzkie życie.

Dlatego oferujemy rozwiązania dostosowane do określonych wymogów branży - włączając łańcuchy dostaw z kontrolą temperatury, nieprzerwane monitorowanie, transport towarów niebezpiecznych drogą lotniczą, morską i lądową oraz odprawę celną.

Nie dopuszczamy

do błędów

Firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne oraz producenci urządzeń medycznych ponoszą ogromna odpowiedzialność. Wspieramy ich dzięki niezawodnym rozwiązaniom łańcucha dostaw. Stale rozwijamy naszą specjalistyczną wiedzę - również po to, by uwzględniać zmieniające się ramy prawne.

W rezultacie uzyskujemy bezpieczny, regulowany i wysoce wyspecjalizowany łańcuch dostaw - naturalnie również w zgodzie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (GDP).