Dynamika dla najważniejszych

graczy w branży

Od części zamiennych do kompletnych instalacji przemysłowych - przemieszczanie części w obszarze inżynierii mechanicznej i instalacji staje się bardziej globalne, złożone i dynamiczne. Oferujemy tym kluczowym graczom w branży zindywidualizowane rozwiązanie i profesjonalne zarządzanie projektem w całym łańcuchu dostaw.

Opieramy się na odpowiednim rodzajui transportu i zapewniamy sprawne przejścia w multimodalnych łańcuchach dostaw. Ważne jest, że Twoja dostawa dociera w dobrym stanie i na czas oraz że zarówno Ty, jak i Twój klient zawsze jesteście we właściwy sposób informowani.

Indywidualne rozwiązania

inteligentne narzędzia

Integracja właściwych narzędzi IT staje się coraz ważniejszym elementem zarządzania łańcuchem dostaw. Umożliwiają one precyzyjne, terminowe dostawy i krótkoterminowe modyfikacje łańcucha dostaw - przy zachowaniu pełnej przejrzystości od chwili wprowadzenia zamówienia aż do końcowej dostawy.

We wszystkich naszych projektach zawsze kierujemy się jasną zasadą: dedykowane osoby do kontaktu oraz ścisła koordynacja z klientami i partnerami.