IPSEN LOGISTICS – Belgia

Know-how w zakresie logistyki w Europie Zachodniej

Antwerpia stanowi węzeł dla globalnych łańcuchów dostaw.  Aby zapewnić transport Twoich towarów w sposób terminowy, opłacalny i elastyczny, port w Antwerpii oferuje szeroki zakres zintegrowanych rozwiązań logistycznych i w zakresie transportu morskiego.

IPSEN LOGISTICS Belgia jest długoletnim partnerem portu w Antwerpii, od chwili swojego założenia w 1986 roku, czyli już od ponad 30 lat.  Z siedzibą w centrum miasta, w pobliżu starego portu, Ipsen Logistics Belgia obsługuje wszelkie rodzaje towarów jako globalny spedytor, oferujący klientom indywidualne podejście.

Z tego międzynarodowego portu Ipsen Logistics jest w stanie zapewnić klientom rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw obejmujące kontenery, suche ładunki masowe, ro/ro, transport luzem, transport łatwo psujących się towarów, stali i produktów nieżelaznych oraz produktów leśnych, z wykorzystaniem ponad 30-letniej wiedzy i doświadczenia. Zespół Ipsen Logistics Belgia jest na pokładzie od ponad 25 lat, a niektórzy jego członkowie nawet dłużej.  Ipsen i port w Antwerpii to nieodzowna część ich życia.

Jednak obok tradycji w Antwerpii dokonują się również nowe przełomy w logistyce.  Wraz z portem w Antwerpii, Ipsen Belgia przyczynia się do budowania tzw. „elektronicznej spedycji”, promując łączność z klientami i dostawcami, agentami i oddziałami.  Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, Ipsen Belgia wykorzystuje zrównoważone sposoby transportu, takie jak barki i kolej - nie zapominając o odpowiednich rozwiązaniach tzw. "ostatniej mili"

IPSEN LOGISTICS i port w Antwerpii - globalna odpowiedź na Twoje osobiste potrzeby.

Johan Proost
Dyrektor Zarządząjacy

Kontakt

łatwo dostępny

IPSEN LOGISTICS BVBA

Antwerpen
Ankerrui 20 Tunnel Building
2000 Antwerpen
Johan Proost
Dyrektor Zarządząjacy