IPSEN LOGISTICS – Algieria

Entuzjazm, kreatywność i nastawienie na obsługę sprawiają, że nasze kompetencje i know-how są wyjątkowe.

W 1977 roku spółka IPSEN LOGISTICS Algieria została założona pod nazwą CET - Compagnie d' Emballage et Transport GmbH, a jej nazwę zmieniono na IPSEN LOGISTICS później, w 2007 r. Nasze biura działają w Algierze, Skikdzie, Oranie, Hassi Messaoud i Djen Djen i zatrudniają 70 pracowników.


IPSEN LOGISTICS Algieria specjalizuje się w organizacji i realizacji złożonych projektów pod klucz w sektorach takich jak ropa i gaz, petrochemia, górnictwo, energia elektryczna i wodna oraz infrastruktura.


Od 2001 IPSEN LOGISTICS Algieria zrealizował wiele istotnych projektów przemysłowych w różnych sektorach, zawsze wywierając bardzo pozytywne wrażenie na klientach. Jesteśmy dumni z referencji otrzymanych od klientów za te projekty, a także z faktu, że dysponujemy zaangażowanym, wielojęzycznym personelem (nasi pracownicy władają językiem angielskim, arabskim, francuskim i niemieckim), posiadającym doskonałe  know-how i doświadczenie, zawsze dążącym do zapewnienia satysfakcji klienta.


IPSEN LOGISTICS Algieria jest licencjonowanym agentem celnym (licencja nr 8217) w Algierii, dzięki czemu może w fachowy sposób zajmować się sprawami celnymi. Oczywiście jesteśmy również bezwarunkowo zaangażowani w dotrzymywanie  uzgodnionych z klientami terminów oraz utrzymywanie efektywnego przepływu danych w celu zapewnienia odpowiedniego obiegu informacji.

Know-how:
Szczegółowa znajomość obowiązujących przepisów prawa, regulacji i postanowień administracyjnych oraz procedur celnych.

Efektywna sieć, lokalnie i na całym świecie:
Mamy doskonałe kontakty z lokalnymi instytucjami i partnerami, z którymi współpracujemy.

Mourad Meghdas
Dyrektor Zarządząjacy

Kontakt

łatwo dostępny

EURL IPSEN LOGISTICS

Alger
8, Rue Gharnata ex Aquitaine
″Les Sources″
16300 Bir Mourad Rais - Alger
Algiers
8, Rue Gharnata ex Aquitaine
″Les Sources″
16300 Bir Mourad Rais - Alger
Tarik Boukercha
Deputy General Director in charge of development
Hassi Messaoud
Zone industrielle
Cité de 8 logements N° 7
30500 Hassi Messaoud
Abdelkader Ait Mahdi
Kierownik Oddziału
Oran
Cite El Amir
Rue Boudjelal Ahmed ex Nancy, BT 17 31000 Oran
Ghiles Ouhab
Kierownik Oddziału
Skikda
Immeuble la résidence Pavillon
16 Avenue Zighoud Youcef
Cherif Redjama
Kierownik Oddziału
Djen Djen
Lotissement El Amel n°72
3ème KM
18000 Jijel
Seyfeddin Cheriet
Kierownik Oddziału