Ochrona Danych

Prywatność danych

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszych stronach. Na niniejszej stronie chcemy Państwa poinformować o tym, jak postępujemy z Państwa danymi zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Osoba odpowiedzialna

Podmiot wymieniony w stopce odpowiedzialny jest za gromadzenie danych i za poniżej opisane przetwarzanie.

Znak-wydawcy

Zapisywanie adresu IP

Przechowujemy adresy IP przesłane nam przez Państwa przeglądarkę internetową przez ściśle określony czas siedmiu dni, aby mieć możliwość wykrycia, ograniczenia i wyeliminowania ataków na nasze strony internetowe. Po upływie tego czasu adresy IP są usuwane lub anonimizowane. Podstawą prawną jest art. 6 par. 1 lit. b) RODO.

Dane dotyczące użytkowania

Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, na naszych serwerach internetowych tymczasowo gromadzone są tak zwane dane dotyczące użytkowania do celów statystycznych w formie protokołu w celu ulepszenia jakości naszych stron internetowych. Ten zestaw danych składa się z:
strony, na której chciano uzyskać dostęp do pliku,
nazwy pliku,
daty i godziny zapytania,
ilości przeniesionych danych,
statusu dostępu (plik przeniesiony, nie znaleziono pliku),
opisu rodzaju wykorzystywanej przeglądarki internetowej,
adresu IP komputera, z którego pochodzi zapytanie, który skrócony jest tak, aby odniesienie do osoby nie mogło zostać ustalone.

Wspomniane dane z dziennika są przechowywane wyłącznie anonimowo.

Integralność danych

Aby osiągnąć najbardziej kompleksową ochronę Państwa danych przed niepożądanym dostępem, podejmujemy działania techniczne i organizacyjne. Na naszych stronach wykorzystujemy metodę szyfrowania. Państwa informacje są przesyłane przez Internet z Państwa komputera na nasz serwer i vice versa przy użyciu szyfrowania TLS. Mogą to Państwo zauważyć dzięki symbolowi zamkniętej kłódki na pasku statusu przeglądarki oraz wierszowi adresu, który zaczyna się na https://

pliki cookies

Na naszych stronach wykorzystujemy sesyjne i trwałe pliki cookies. Przetwarzanie przeprowadzane jest na podstawie art. 6 par. 1 lit. f RODO oraz z uwagi na optymalizację lub umożliwienie instrukcji dla użytkownika i dostosowania prezentacji naszej strony.

W przeglądarce możliwe jest włączenie ustawienia informującego o umieszczaniu plików cookies. Dzięki temu wykorzystywanie cookies jest bardziej zrozumiałe. W każdej chwili można usunąć pliki cookies i uniknąć ustawienia nowych za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy pamiętać, że nasze strony internetowe mogą nie wyświetlać się optymalnie oraz że funkcje mogą nie być technicznie dostępne.

Adjust cookie settings

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślą nam Państwo zapytania, wykorzystując nasz formularz kontaktowy, Państwa dane z formularza, w tym dane kontaktowe, będą przechowywane w celu zrealizowania zapytania i w przypadku wystąpienia dodatkowych pytań. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Google Analytics

Używamy narzędzia do analizy stron internetowych "Google Analytics", aby zaprojektować nasze strony internetowe zgodnie z Państwa potrzebami. Google Analytics tworzy profile użytkowania na podstawie pseudonimów. W tym celu na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane są trwałe pliki cookie, które są przez nas odczytywane. W ten sposób jesteśmy w stanie rozpoznać powracających gości i policzyć ich jako takich.
Przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę poprzez nasz baner.
Możesz odwołać swoją zgodę w każdej chwili. Kliknij na ten link poniżej i dokonaj odpowiednich ustawień poprzez nasz baner.
W ramach Google Analytics, Google wspiera nas jako procesor zgodnie z art. 28 DSGVO. Przetwarzanie danych może mieć miejsce również poza UE lub EOG. W odniesieniu do Google można założyć odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z art. 45 ust. 1 DSGVO poprzez uczestnictwo w umowie o ochronie prywatności oraz zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c DSGVO poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych UE.
Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
 
You can withdraw your consent at any time:
Adjust cookie settings

 

Google Fonts

Używamy Google Fonts do poprawy wyglądu naszej strony internetowej. Aby zintegrować te czcionki, serwery Google są dostępne, przy czym adres IP jest przesyłany do tych serwerów Google. Serwery mogą znajdować się w USA lub na innych serwerach poza Unią Europejską. Google oświadcza, że nie wykorzystuje adresu IP użytkownika do śledzenia jego aktywności, a jedynie do statystycznej oceny wykorzystania czcionek. Wniosek w sprawie indywidualnych odwiedzających nie odbywa się przez Google. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć tutaj w Google.

Prawa użytkownika

Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych, RODO zapewnia Państwu, jako użytkownikom stron internetowych, określone prawa:

 1. prawo do dostępu do informacji (art. 15 RODO):
  Mają Państwo prawo do żądania potwierdzenia, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą są przetwarzane; jeśli tak jest, mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych oraz do informacji określonych w artykule 15 RODO.
 2. prawo do zmiany i usunięcia (artykuły 16 i 17 RODO):
  Mają Państwo prawo do żądania zmiany niepoprawnych danych osobowych, które Państwa dotyczą oraz, jeśli wystąpi taka konieczność, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  Mają Państwo także prawo do żądania natychmiastowego usunięcia danych, które Państwa dotyczą, jeśli jeden z powodów wymienionych w art. 17 RODO ma zastosowanie, np. jeśli dane nie są już wymagane do wykonywanych działań.
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 RODO):
  Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony zostanie jeden z warunków wyznaczonych w art. 18 RODO, np. jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu na okres wszelkich badań.
 4. prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO):
  W konkretnych przypadkach, które są wymienione w artykule 20 RODO, mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które Państwa dotyczą, w formacie uporządkowanym, powszechnym i przeznaczonym do odczytu maszynowego lub zażądania przeniesienia tych danych na rzecz strony trzeciej.
 5. prawo sprzeciwu (art. 21 RODO):
  Jeśli dane gromadzone są na podstawie art. 6 par. 1 lit. f (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów) mają Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu w każdym momencie z powodów wynikających z określonej sytuacji. Potem nie będziemy przetwarzać danych osobowych pod warunkiem, że wystąpią w oczywiste powody przemawiające za przetwarzaniem, które przeważają interesy, prawa i wolność osoby, której dotyczą dane, lub przetwarzanie służy dowodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 6. Prawo odwołania się do organu nadzorczego
  zgodnie z art. 77 RODO mają Państwo prawo odwołania do organu nadzorczego jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych. Odwołać można się w szczególności do organu nadzorczego w państwie członkowskim miejsca Państwa zamieszkania, pracy lub miejsca, gdzie domniemane naruszenie miało miejsce.

Inspektor ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych z chęcią zapewni Państwu informacje lub sugestie dotyczące ochrony danych: office@datenschutz-nord.de

Reset cookie settings

To change or reset the cookie settings, click on the following link: